class="template-page">

Retourbeleid

Artikelen worden enkel teruggenomen onder de volgende voorwaarden:

Bij artikel 7 van de algemene voorwaarden.

EN

-Wanneer bij aflevering bij de klant de klant vaststelt dat de verpakking zodanig is beschadigd dat het verpakte produkt ook beschadigd moet zijn.

-Wanneer de klant bij het uitpakken van het produkt vast stelt dat het bestelde produkt is beschadigd

-Wanneer het bij de klant afgeleverde produkt niet overeen komt met het bestelde produkt

In deze 3 laatste gevallen  dient de klant ons binnen de 24 u op de hoogte te brengen van de situatie en per e-mail foto's te  bezorgen van het beschadigde en/ of verkeerd geleverde produkt.

Bekijk a.u.b. artikel  6 van de algemene voorwaarden voor wat betreft  de garanties.